Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
 

 

Gids voor het contacteren van de Infodesk van Dienst Vreemdelingenzaken
 

Als u belt of een e-mail stuurt naar de Infodesk dient u in het bezit te zijn van een van volgende gegevens:

* het dossiernummer van de Dienst Vreemdelingenzaken: dit nummer bestaat uit 7 cijfers en wordt als referentienummer vermeld op briefwisseling van Dienst Vreemdelingenzaken. 

* het Rijksregisternummer: dit nummer is terug te vinden op verblijfsdocumenten.

* het visumaanvraagnummer: dit nummer is door de visumaanvrager te bekomen bij de bevoegde ambassade.  Ter info: dit nummer begint nooit met een 0 en bevat geen letters. 

Het verschaffen van deze nummers geeft niet automatisch recht op informatie.  Conform de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunnen medewerkers van de Infodesk steeds naar uw identiteit en de reden van de contactname vragen.

Het louter verschaffen van naam en geboortedatum volstaat niet om opzoekingen te doen. 

Indien u niet eerder de mogelijkheid had het dossiernummer van de Dienst Vreemdelingenzaken te bekomen, kan dit aangevraagd worden:

* als particulier stuurt u een mail naar de Infodesk.  U voegt een duidelijke kopie van uw paspoort of identiteitskaart toe.

* als advocaat stuurt u een mail naar de Infodesk met duidelijke vermelding om welke persoon het gaat.  Een kopie van paspoort of identiteitskaart dient niet toegevoegd te worden.