Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
 


Visum om in België te studeren (visum D)

Over het algemeen kunnen de Belgische diplomatieke en consulaire posten een visum D afgeven zonder de Dienst Vreemdelingenzaken te raadplegen, indien de aanvrager de in artikel 58 van de wet van 15/12/1980 vermelde voorwaarden vervult. In de meeste gevallen wordt dit visum binnen de 30 dagen na de indiening van de visumaanvraag afgegeven.

Indien deze voorwaarden niet vervuld zijn, moeten de posten de visumaanvraag met de diplomatieke post doorsturen, voor een beslissing. In dit geval is de behandelingstermijn langer (minimum 3 maanden, vanaf de indiening van de aanvraag). 

NB: omdat er niet genoeg personeel is om de aanvragen die tijdens de zomer worden ingediend te behandelen is het mogelijk dat de Dienst Vreemdelingenzaken niet in staat is om zijn beslissing vóór de limietdatum voor de aanwezigheid die door de instelling voor hoger onderwijs is vastgelegd te nemen. Bijgevolg raadt de Dienst de studenten wier dossier volledig is aan om hun visumaanvraag vanaf de maand mei in te dienen.