Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
 


Visum C met het oog op een huwelijk of met het oog op het afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoning

De wet legt de termijn waarbinnen de Dienst Vreemdelingenzaken een aanvraag voor een visum C met het oog op een huwelijk of een verklaring van wettelijke samenwoning in België moet onderzoeken niet vast.

De behandelingstermijn zal dus van verschillende factoren afhankelijk zijn: de termijn voor de verzending van de aanvraag met de diplomatieke post, de inhoud van het ingediende dossier, de verificaties en de onderzoeken die moeten worden uitgevoerd, het aantal aanvragen die moeten worden behandeld, de beschikbare middelen, enz.

Momenteel wordt de beslissing over het algemeen 8 weken na de indiening van de aanvraag genomen.