Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
 


Machtiging om meer dan 90 dagen in België te verblijven (visum D)

De Belgische diplomatieke en consulaire posten moeten de aanvragen voor een machtiging tot verblijf naar de Dienst Vreemdelingenzaken sturen.

De wet legt de termijn waarbinnen de Dienst deze aanvragen moet onderzoeken niet vast.

De behandelingstermijn zal dus van verschillende factoren afhankelijk zijn: de termijn voor de verzending van de aanvraag met de diplomatieke post, de motivering van de aanvraag voor een machtiging tot verblijf, de complexiteit van het dossier, de verificaties en de onderzoeken die moeten worden uitgevoerd, het aantal aanvragen die moeten worden behandeld, de beschikbare middelen, enz.

NB: omdat er niet genoeg personeel is om de aanvragen voor een machtiging tot verblijf te behandelen duurt het momenteel verschillende maanden vooraleer de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing kan nemen.