Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Structuurenorganisatie

 


Structuur en organisatie

De Dienst Vreemdelingenzaken ressorteert onder de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

  • medewerkers verdeeld over de centrale diensten in Brussel en zes gesloten centra 
  • geleid door een directeur-generaal die wordt bijgestaan door verscheidene adviseurs-generaal en adviseurs die in welbepaalde materies gespecialiseerd zijn