Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Over-ons

 

Foto van Freddy Roosemont, Directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken

Over ons
 

Woord vooraf

De wereld telt momenteel verscheidene honderden miljoenen migranten. Economische en  politieke omstandigheden, gezinssituaties en demografische of ecologische ontwikkelingen leiden ertoe dat elk jaar een groot aantal personen elders gaat wonen dan in hun geboorteland. De migraties van vandaag en die van morgen adequaat aanpakken is een van de grote uitdagingen voor heel Europa. Als immigratieland wil ook België bijdragen aan de inspanningen om die uitdaging te beantwoorden.

Dagelijks stelt de Dienst Vreemdelingenzaken alles in het werk om aan de vragen van de nieuwe migranten tegemoet te komen. De Dienst Vreemdelingenzaken treedt op bij de afgifte van visa voor een kort of lang verblijf, is verantwoordelijk voor het registreren van de asielaanvragen in België en zorgt ook voor de vrijwillige terugkeer of de verwijdering van personen die illegaal in het land verblijven.

De goede kwaliteit van de opvang, efficiëntie en respect voor de wetgeving heeft de Dienst Vreemdelingenzaken hoog in het vaandel.

Ik geloof in een België als een vrije ruimte waar plaats is voor culturele verscheidenheid en waar iedereen wordt gerespecteerd.

Opdracht en waarden

De Dienst Vreemdelingenzaken beheert de migratiestromen in samenwerking met verschillende partners. Hij zorgt ervoor dat de wet van 15 december 1980 en het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen worden toegepast.

Voor elke vreemdeling neemt de Dienst een beslissing met de volgende kenmerken:

  • transparant: met duidelijke en welomlijnde regels
  • objectief: met een beoordeling zonder enig vooroordeel
  • correct en passend: conform de wet, gemotiveerd in rechte en in feite
  • snel: binnen zeer korte termijnen
  • geval per geval: elke aanvraag wordt individueel behandeld

Freddy Roosemont
Directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken

 

Films FOD Binnenlandse Zaken

    Detail & transcription