Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Langdurig ingezetene (LI)

Langdurig ingezetene (LI)


Wat is uw situatie?

1. Ik wens de status van langdurig ingezetene te verkrijgen in België.

2. Ik heb de status van langdurig ingezetene verkregen in een andere lidstaat van de Europese Unie en wens de toestemming te krijgen om meer dan 90 dagen in België te verblijven.

2.1. Ik ben in de lidstaat waar ik de status van langdurig ingezetene heb verkregen.

2.2. Ik ben in België

NB De richtlijn is niet van toepassing in de volgende lidstaten: Verenigd Koninkrijk, Ierland, Denemarken en de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (Liechtenstein, IJsland en Noorwegen). De status van langdurig ingezetene verkregen in België zal dus het verkrijgen van een verblijfstitel in die lidstaten niet vergemakkelijken en, omgekeerd, een door die lidstaten afgegeven verblijfstitel zal het verkrijgen van een verblijfstitel in België niet vergemakkelijken.
 
Nuttige links