Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
VISUM - Uw dossier - Bewijsstukken - Verbintenis tot tenlasteneming


Als u onvoldoende persoonlijke bestaansmiddelen hebt of geen documenten kunt overleggen waaruit blijkt dat u voldoende bestaansmiddelen hebt om uw reiskosten te dekken, kunt u een beroep doen op een garant en een verbintenis tot tenlasteneming overleggen (bijlage 3bis bij het koninklijk besluit van 08.10.1981).

De verbintenis tot tenlasteneming (Deel I) is een geldig bewijs van uw bestaansmiddelen indien het wordt aanvaard door de ambassade / het consulaat of door de Dienst Vreemdelingenzaken.

Deze brochure vermeldt al de informatie die een garant zou moeten lezen alvorens een verbintenis tot tenlasteneming te ondertekenen. Ze legt ook de procedure uit die moet worden gevolgd door de garant en de ten laste genomen vreemdeling.