Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Interviews-NBMV-COVID

Interviews van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen bij de Dienst Vreemdelingenzaken (Pacheco-gebouw) in het kader van een aanvraag voor internationale bescherming

Covid-19: Implicaties

​De niet-begeleide minderjarigen en hun voogden zullen individueel worden gecontacteerd voor een interview in het kader van een verzoek om internationale bescherming.

De uitnodiging wordt naar de NBMV verzonden via het opvangcentrum waar de jongere verblijft én eveneens naar de voogd.

De uitnodiging vermeldt de exacte datum en het precieze tijdstip van de afspraak, evenals de plaats waar de NBMV en zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger zich moeten melden (Cube).

MENA Cube 

Bij de uitnodiging zullen ook aanbevelingen gevoegd worden in de vorm van kindvriendelijke pictogrammen voor wat betreft de sanitaire en hygiënische aspecten (FR of NL of EN).

Verder zal er ook een document (beschikbaar in verschillende talen) bijgevoegd worden waarin wordt uitgelegd dat de timing van de afspraak uiterst belangrijk is (nl. dat ze op de exacte datum en het precieze tijdstip van de afspraak moeten aanwezig zijn en wat de gevolgen zijn als dit niet wordt gerespecteerd). Deze laatste instructie is belangrijk en moet worden gerespecteerd om te voldoen aan de aanbevelingen van de regering op het gebied van de volksgezondheid.

Daarom wordt de voogden en hun pupillen verzocht er nauwgezet op toe te zien dat de vastgestelde tijdslimieten worden gerespecteerd en alle nodige maatregelen genomen zijn om op tijd op de afspraak aanwezig te zijn.

Minderjarigen en voogden die geen uitnodiging met vermelding van de datum en het tijdstip van de afspraak (met bijhorende documenten) hebben ontvangen, mogen zich in geen geval spontaan aanmelden bij Pacheco.

We vestigen er nogmaals de nadruk op dat NBMV die internationale bescherming vragen, ook hun bijlage 26 moeten bij hebben.

Voor vragen met betrekking tot de interviews en de organisatie ervan kan u terecht op het volgende e-mailadres :

 

Internationale bescherming :

asylum.minors@ibz.fgov.be