Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Indexering van de retributie

Bericht van de directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken betreffende de indexering van de retributie


Artikel 1/1. 61, derde lid, van de wet van 15 december betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen bepaalt dat het bedrag van de retributie elk jaar wordt geïndexeerd.

Het bericht van de directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken betreffende de indexering van de retributie is op vrijdag 19 april 2019 in het Belgisch Staatsblad verschenen.
 
De bedragen worden als volgt geïndexeerd:

62 EUR in plaats van 60 EUR
204 EUR in plaats van 200 EUR
358 EUR in plaats van 350 EUR

De nieuwe bedragen gelden voor de aanvragen ingediend vanaf 1 juni 2019.