Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Het verblijf

 

Covid-19: Implicaties op de administratieve procedures

Onderdanen van derde landen die België om redenen van overmacht niet kunnen verlaten

Een onderdaan van een derde land die België om redenen van overmacht (quarantaine, annulering van een vlucht, sluiting van een grens, enz.) niet kan verlaten kan een machtiging om zijn verblijf te verlengen aanvragen.

Deze verlengingsaanvraag moet ingediend worden bij het gemeentebestuur van de verblijfplaats.

De aanvrager moet de volgende informatie en documenten toevoegen:

  • een kopie van het paspoort (nummer en geldigheid, persoonlijke gegevens, gebruikte pagina's);
  • een reisziektekostenverzekering die geldig is voor de duur van de gewenste verlenging, met een minimumdekking van 30 000 euro en geldig voor de hele Schengenruimte;
  • een motivatiebrief waarin men gedetailleerd uitlegt waarom een terugkeer naar het herkomstland nog niet mogelijk was én waarom een verlenging van het kort verblijf nog steeds nodig is; 
  • het adres waarop men in België verblijft;
  • een mailadres waarop men kan worden gecontacteerd;
  • de documenten die de verhindering bevestigen (bvb. het meest recente annulatiebewijs van de retourvlucht, opgesteld door de luchtvaartmaatschappij);
  • een kopie van het nieuwe retourbiljet of alle bewijzen die aantonen dat men voorlopig nog niet naar het herkomstland kan terugkeren wegens overmacht (sluiting van de luchthaven, van de grenzen, …).Deze bewijzen moeten opgesteld zijn door de Regering of de Ambassade van zijn land van herkomst.

Opgelet

  • Een verlengingsaanvraag die puur als doel heeft om een quarantainemaatregel in het herkomstland te ontlopen, zal geweigerd worden. Er moeten duidelijke redenen van overmacht aangetoond worden.
  • Er moet actief gezocht worden naar een retourvlucht die in de eerstvolgende weken vertrekt. Indien de gebruikelijke luchtvaartmaatschappij geen retourvlucht kan aanbieden in de nabije toekomst dan dient men te zoeken naar een alternatieve luchtvaartmaatschappij die wel retourvluchten ter beschikking heeft. Men kan bovendien ook informeren of een retourvlucht mogelijk is vanuit een ander Schengenland.

De beslissing wordt door het gemeentebestuur aan de aanvrager meegedeeld.

Gelieve niet rechtstreeks contact op te nemen met de Dienst Vreemdelingenzaken.