Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Ziekteverzekering

 
Ziekteverzekering

Wet 15/12/1980, artikelen 10, 10bis en 40ter

De gezinshereniger moet een ziekteverzekering hebben die de risico's in België voor hemzelf en zijn gezinsleden dekt. Hij kan op twee manieren bewijzen dat hij deze voorwaarde vervult: 

a)      hij bezorgt een attest van het ziekenfonds waarbij hij is aangesloten, dat de mogelijkheid bevestigt de aanvrager aan te sluiten vanaf zijn aankomst in België (cf. onderstaand typeformulier), of 

b)      hij neemt een medische reisverzekering die de risico's in België voor een bedrag van 30000 € (minimumdekking) dekt, en dit gedurende 3 maanden (minimumduur).  

Optie b) is verplicht in de volgende situaties: 

  • de gezinshereniger is aangesloten bij een ziekenfonds, maar het ziekenfonds bevestigt niet dat de aanvrager vanaf zijn aankomst in België aangesloten zal zijn;
  • de aanvrager is door een wettelijk geregistreerd partnerschap verbonden met de gezinshereniger;
  • de aanvrager is een kind, ouder dan 25 jaar;
  • de aanvrager komt om te huwen of om een verklaring van wettelijke samenwoning af te leggen (visum C « met het oog op »).

Attest van het ziekenfonds (.pdf / .doc