Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Voldoende huisvesting

 
Voldoende huisvesting

29/05/2018

Hoe bewijzen dat de gezinshereniger voldoende huisvesting heeft om u onder te brengen?
 
1. De gezinshereniger is een onderdaan van een derde land, gemachtigd om onbeperkt (kaart B, C, D, F of F+) of tijdelijk (kaart A of H) in België te verblijven.

U moet een kopie van het geregistreerde huurcontract (huurcontract + bewijs van registratie) of een kopie van de notariële eigendomstitel van de woning die dient als hoofdverblijfplaats van de gezinshereniger overleggen.

NB Dit bewijs is niet geldig als de woning onbewoonbaar is verklaard.

(Zie artikel 10, § 2, tweede lid, of artikel 10bis, § 1, eerste lid, tweede liggend streepje, of artikel 10bis, § 2, eerste lid, tweede liggend streepje, van de wet van 15.12.1980.)


2. De gezinshereniger is een Belg die zijn recht op vrij verkeer niet uitoefent of niet heeft uitgeoefend.

U kunt met elk bewijsmiddel (huurcontract, plaatsbeschrijving, attest MyRent, …) aantonen dat de gezinshereniger over voldoende huisvesting beschikt.

NB Dit bewijs is niet geldig als de woning onbewoonbaar is verklaard.

(Zie artikel 40ter, § 2, tweede lid, 2°, van de wet van 15.12.1980.)