Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

De_Gezinshereniging

De Gezinshereniging

18/10/2017

Voorwaarden (Leeftijd, stabiele toereikende en regelmatige bestaansmiddelen, behoorlijke huisvesting,ziektekostenverzekering, duurzame en stabiele partnerrelatie, ..)

De documenten die moeten worden voorgelegd (Akten van de burgerlijke stand, bron van inkomsten, huurovereenkomst,  attest van het ziekenfonds,…)

 

Richtlijn 2004/38/EG (Bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het gezin van een burger van de Unie)

 

U bent in het buitenland  (Een visum aanvragen, een compleet/volledig dossier indienen)

 

De gezinshereniging aanvragen in België (Uw machtiging tot verblijf aanvragen, een volledig dossier indienen)

 

U hebt een visum D (Zich inschrijven bij het gemeentebestuur, een verblijfstitel aanvragen)

 

Terugkeervisum  (Terugkeer naar België indien u vertrekt alvorens uw verblijfskaart te hebben ontvangen)

 

Beroep indienen (De redenen van weigering betwisten om het visum of de gevraagde verblijfstitel af te leveren)

 

Informatie zoeken

Behandeltermijn voor een visumaanvraag gezinshereniging 

DNA (Informatie)

 

 

 

 

Lees meer