Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Convocatie

Mededeling betreffende de uitnodiging om uw verzoek om internationale bescherming in te dienen


Vanaf 02.04.2019 zal er op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken geen convocatielijst meer gepubliceerd worden. Vanaf heden zullen alle nieuwe verzoekers om internationale bescherming, de dag van registratie in het aanmeldcentrum een concrete datum ontvangen, waarop ze hun verzoek om internationale bescherming kunnen indienen. De datum en het uur zullen op het attest van aanmelding vermeld worden.
Indien uw verzoek geregistreerd werd voor 01.04.2019 en u nog steeds wachtende bent om uw verzoek om internationale bescherming in te dienen, heeft u wellicht uw datum van oproeping gemist. U kan desgevallend een afspraak maken via asylum.lodging@ibz.fgov.be

U dient daarbij te motiveren, waarom u zich niet kon aanbieden op de voorziene datum en de relevante bewijsstukken hieromtrent aan te brengen.