Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Brexit

Brexit

(update 06/10/2020)

Na lang onderhandelen werd het terugtrekkingsakkoord, dat de voorwaarden bepaalt van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, finaal goedgekeurd aan beide zijden van het kanaal. Het Verenigd Koninkrijk verliet op 31 januari 2020 om middernacht de Europese Unie.

Het terugtrekkingsakkoord voorziet in een overgangsperiode tot 31 december 2020.  Tijdens deze periode blijft het Europese regelgevende kader grotendeels van toepassing en kunnen Britse onderdanen en hun familieleden hun recht op vrij verkeer en verblijf blijven uitoefenen. Hiervoor moeten zij geen verdere stappen ondernemen.

De bedoeling van het terugtrekkingsakkoord is om ook na de overgangsperiode de verworven rechten van de Britse onderdanen en hun familieleden die voor het einde van de overgangsperiode in de Europese Unie verbleven, te vrijwaren. Dat zal in België zeker het geval zijn op vlak van het verblijfsrecht, de bevoegdheid van de Dienst Vreemdelingenzaken.

In het najaar van 2020 zullen alle Britse onderdanen en hun familieleden in België individueel worden geïnformeerd per brief omtrent de te volgen procedure om een aanvraag bij de gemeente in te dienen voor een nieuwe verblijfskaart als begunstigden van het terugtrekkingsakkoord. Dit wordt zo bepaald in het terugtrekkingsakkoord. In tussentijd blijft de oude verblijfskaart geldig.

Meer informatie over de impact van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie kan u terugvinden op onze FAQ.

DISCLAIMER: deze informatie is slechts voorlopige informatie. Bepaalde maatregelen om het terugtrekkingsakkoord na afloop van de transitieperiode te kunnen uitvoeren, moeten nog worden genomen. Om deze reden kan de Dienst Vreemdelingenzaken op dit moment nog niet ingaan op vragen rond individuele dossiers.