Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Brexit-4

Brexit 4


1. SITUATIE TIJDENS DE OVERGANGSPERIODE (1 februari 2020 – 31 december 2020)

Wat is de overgangsperiode?

De overgangsperiode is de periode die begonnen is vanaf het moment dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie heeft verlaten, op 31 januari 2020 om middernacht, en eindigt op 31 december 2020. Tijdens deze periode blijft het recht op vrij verkeer van personen gelden voor alle Britten en hun familieleden zoals overeengekomen in het terugtrekkingsakkoord.

Wat is de situatie tijdens de overgangsperiode?

Het terugtrekkingsakkoord voorziet in een overgangsperiode van 1 februari 2020 tot 31 december 2020, waarbij er voor alle Britse onderdanen en hun familieleden zo goed als niets verandert. Zij behouden tijdens deze periode hun recht op vrij verkeer en verblijf, op dezelfde manier als toen zij Unieburgers waren. Er wordt tijdens deze periode geen onderscheid gemaakt tussen Britse burgers en hun familieleden die reeds in België verbleven voor 1 februari 2020 en deze die nadien (tot 31 december 2020) binnenkomen.

U bent Britse onderdaan of een familielid van een Britse onderdaan en wilt naar België komen tijdens de overgangsperiode

Wat binnenkomst en verblijf betreft gelden voor alle Britse onderdanen en hun familieleden tijdens de overgangsperiode dezelfde regels als voor de terugtrekking, er verandert voor u niets. Hoewel het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uitmaakt van de Europese Unie worden alle Britse onderdanen en hun familieleden tijdens de overgangsperiode op dezelfde wijze behandeld als Unieburgers en dit zowel voor kort verblijf als voor lang verblijf.

Concreet betekent dit dat u België, op dezelfde manier als voor de overgangsperiode kan komen bezoeken in het kader van een kort verblijf, of een lang verblijf in België kan beginnen of verderzetten in de hoedanigheid van economisch actieve burger, beschikker van voldoende bestaansmiddelen of student. U kan ook als grensarbeider  in België komen werken en uw familieleden kunnen u vervoegen of hun verblijf verderzetten onder dezelfde regels als voor Unieburgers.

U bent een Britse onderdaan of een familielid van een Britse onderdaan en wilt tijdens de overgangsperiode naar België komen maar heeft uw reisdocument niet bij

Vanaf 1 februari 2020 kan u als Britse onderdaan of familielid van een Britse onderdaan (niet EU/EER) geen gebruik meer maken van de regel die geldt voor Unieburgers dat wanneer een Unieburger niet in het bezit is van een reisdocument aan een grens, zij alsnog een redelijk termijn krijgen dit document te verwerven of zich te laten bezorgen alvorens uitgezet of teruggedreven te worden. U moet dus steeds in het bezit zijn van uw geldig reisdocument aan de grens.

U heeft nog geen verblijfskaart E/E+/F/F+ kaart bekomen voor 31 december 2020, moet u nog snel een aanvraag indienen?

Nee, ook indien u nog geen verblijfskaart E/E+/F/F+ kaart had, kan u tijdens de aanvraagperiode een aanvraag indienen voor de status van begunstigde van het terugtrekkingsakkoord.

In dat geval zal u niet alleen dezelfde bewijzen moeten neerleggen als indien u een aanvraag indient als Unieburger of familielid van een Unieburger (voor een E/E+/F/F+ kaart) maar ook het bewijs dat u reeds in België verbleef voor het einde van de overgangsperiode (zie procedures) . U hoeft zich dan ook niet te haasten naar de gemeente om de aanvraag nog in te dienen voor 31 december 2020, maar kan meteen een aanvraag indienen voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord vanaf 1 januari 2021.

U heeft een aanvraag ingediend voor een verblijf als burger van de Unie voor 31 december 2020 maar heeft nog geen beslissing ontvangen, moet u toch een aanvraag indienen voor een verblijfskaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord (M kaart)?

Ja, ook indien u onlangs een aanvraag hebt ingediend voor een verblijf als burger van de Unie maar nog geen beslissing hebt ontvangen zal u een nieuwe aanvraag moeten indienen voor een verblijfskaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord (M kaart).

Vanaf 1 januari 2021 mogen immers geen verblijfskaarten voor burgers van de Unie en hun familieleden afgeleverd worden aan Britse onderdanen en hun familieleden.

U heeft nog maar net uw verblijfskaart ontvangen, moet u toch een aanvraag indienen voor een verblijfskaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord?

Ja, ook indien u nog maar pas uw verblijfskaart (E/E+/F/F+) heeft gekregen moet u een nieuwe aanvraag indienen voor een verblijf als begunstigde van het terugtrekkingsakkoord. 

U had nog geen bijlage 15 voor grensarbeiders bekomen voor 31 december 2020, moet u nog snel een aanvraag indienen?

Ook zonder geldig document voor klein grensverkeer afgeleverd voor het einde van de overgangsperiode (bijlage 15) kan u een aanvraag indienen voor een kaart voor klein grensverkeer voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord (N kaart). De procedure is wel eenvoudiger indien u reeds in het bezit bent van een geldig document voor klein grensverkeer (bijlage 15).

Indien mogelijk, kan u zich voor het einde van de overgangsperiode naar de gemeente waar u werkt begeven om een document voor klein grensverkeer (bijlage 15) aan te vragen zodat u gebruik kan maken van de vereenvoudigde procedure. U zal nadien zo snel mogelijk een aanvraag moeten indienen voor een elektronische kaart voor klein grensverkeer voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord (N kaart) zodat u zich ook na het einde van de overgangsperiode aan de grens eenvoudig als begunstigde van het terugtrekkingsakkoord kan identificeren.

Indien u hier geen tijd meer voor heeft, kan u ook gewoon een aanvraag indienen voor de elektronische kaart voor klein grensverkeer voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord (N kaart). U zal hiervoor het bewijs moeten indienen dat u als grensarbeider actief was voor het einde van de overgangsperiode (zie Procedures).  U doet dit best zo snel mogelijk zodat u zich aan de grens eenvoudig als begunstigde van het terugtrekkingsakkoord kan identificeren.

U hebt geen aanvraag kunnen indienen voor het einde van de overgangsperiode maar was wel reeds in België aangekomen voor het einde van de overgangsperiode

Indien u geen aanvraag tot verblijf heeft kunnen indienen voor het einde van de overgangsperiode omdat de gemeente van uw verblijfplaats u niet op tijd heeft kunnen ontvangen, vormt dit geen probleem. U kan deze afspraak gebruiken om uw aanvraag voor een status als begunstigde van het terugtrekkingsakkoord in te dienen.

Ook indien u gebruikt heeft gemaakt van uw recht op vrij verkeer voor het einde van de overgangsperiode maar u heeft u nooit geregistreerd bij de gemeente en heeft ook geen stappen ondernomen om dit te doen, kan u toch een aanvraag indienen als begunstigde van het terugtrekkingsakkoord. U zal zelf moeten bewijzen dat u reeds gebruik maakte van uw recht op vrij verkeer voor het einde van de overgangsperiode.

Voor meer informatie over het indienen van een aanvraag (zie Procedures).