Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Belgieverlaten_en_ernaar_terugkeren

 
België verlaten (en ernaar terugkeren)

 

BELGIË VERLATEN

Ik heb een bevel ontvangen om het grondgebied te verlaten.
Kan ik hulp ontvangen? 
Wat zal er gebeuren indien ik me niet houd aan dit bevel?


Het SEFOR-programma
De vrijwillige terugkeer
De gedwongen terugkeer 

 

… EN ERNAAR TERUGKEREN
Tijdelijke afwezigheid en terugkeer

Terugkeervisum
(u hebt België verlaten voor u een verblijfsvergunning ontving)


Het recht op terugkeer
Ik verlaat België tijdelijk (minder dan 1 jaar)
Zal ik terug kunnen keren naar België?
Onder welke voorwaarden?
Wat zal mijn statuut zijn ?
 
De machtiging tot terugkeer
Ik heb België al meer dan 1 jaar geleden verlaten. 
Kan ik terugkeren naar België?
Onder welke voorwaarden?
Wat zal mijn statuut zijn ?
 
De schrapping
Ik werd uit de gemeenteregisters geschrapt. 
 

Referentieteksten
Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
Koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, artikel 39
Koninklijk besluit van 7 augustus 1995 houdende vaststelling van de gevallen waarin en van de voorwaarden waaronder een vreemdeling, wiens afwezigheid uit het Rijk langer dan één jaar duurt, kan gemachtigd worden er terug te keren.