Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Afwezigheid_en_terugkeer

 
Afwezigheid en terugkeer

 

Situatie 1

U verlaat België en u hebt het recht om duurzaam in België te verblijven niet verkregen.

  

 

Duur van de afwezigheid

Formaliteiten

Gevolgen voor het verkrijgen van het duurzaam verblijf

U verlaat België minder dan 3 maanden (duur van de afwezigheid: minder dan 3 maanden). U blijft ingeschreven in de gemeenteregisters.

 

Geen enkele formaliteit
Geen enkel gevolg.
U verlaat België meer dan 3 maar minder dan 12 maanden  (duur van de afwezigheid: 3 tot 12 maanden). U blijft ingeschreven in de gemeenteregisters.

 

Aanbeveling

Verwittig het gemeentebestuur van uw afwezigheid, zodat het ongemak van een schrapping en een nieuwe inschrijving wordt vermeden.

1. 3 tot 6 maanden

Geen enkel gevolg.

2. 6 tot 12 maanden* 

Geen enkel gevolg indien uw afwezigheid is gemotiveerd door professionele of medische redenen of door de opvolging van een zwangerschap of bevalling.

U verlaat België meer dan 12 maanden (duur van de afwezigheid: 12 maanden en meer). U zult opnieuw moeten aantonen dat u het recht hebt meer dan 3 maanden te verblijven in België.

U verlaat België om uw militaire dienstplicht te vervullen.

U blijft in de gemeenteregisters ingeschreven, ongeacht hoelang u afwezig bent:

- indien u het gemeentebestuur van uw afwezigheid hebt verwittigd, en

- indien u terugkeert binnen zestig (60) dagen na uw militaire diensttijd.
Geen enkel gevolg, ongeacht hoelang u afwezig bent.

 

*Voorbeeld
U werd ingeschreven in de gemeenteregisters op 15 maart 2010. U hebt België verlaten op 15 september 2012 om beroepsredenen en keert tien maanden later naar België terug. U kunt overgaan naar het duurzaam verblijf vanaf 15 maart 2013, dat wil zeggen drie jaar na uw inschrijving in de gemeenteregisters.
 
*Voorbeeld
U werd ingeschreven in de gemeenteregisters op 15 maart 2010. U hebt België verlaten op 15 september 2012 om uw studie voort te zetten in het buitenland en keert tien maanden later naar België terug. U kunt pas drie/vijf jaar daarna overgaan naar het duurzaam verblijf.


Situatie 2

U verlaat België nadat u het recht om duurzaam in België te verblijven hebt verkregen.

 

Duur van de afwezigheid

Formaliteiten

Gevolgen voor het verkrijgen van het duurzaam verblijf

U verlaat België minder dan twee jaar (duur van de afwezigheid: minder dan 2 jaar). Aanbeveling

Verwittig het gemeentebestuur van uw afwezigheid, zodat het ongemak van een schrapping en een nieuwe inschrijving wordt vermeden.

Geen enkel gevolg.
U verlaat België meer dan twee jaar (duur van de afwezigheid: meer dan 2 jaar).   U zult opnieuw moeten aantonen dat u het recht hebt meer dan 3 maanden te verblijven in België.

 

Referentietekst

Artikelen 42quinquies en 42sexies van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.